Eversdal Pre-Primary Contact Number
021 919 3213
Eversdal Pre-Primary Email Address
admin@eversdalpp.co.za
Welcome to img_library/
Eversdal Pre-Primary Icon

Welcome to the Eversdal Pre-Primary School Website

We want to give our learners the opportunity to develop vital life skills. The departmental program is followed, which includes creative, cognitive musical, motion and perceptual activities. We have aftercare facilities available for those who need these services. Please note that we only offer Grade R (5, turning 6 in the year with us).

INSKRYWINGS/ENROLMENTS: 2022 Enrolments (born 2016) open on 1 FEBRUARY 2021. Vanweë die onvoorspelbaarheid van Covid en die reëls wat daarmee gepaard gaan, sal die aansoekvorms vir die 2022 groep SLEGS elektronies beskibkaar wees; die vorms sal vanaf 1 Februarie op ons web wees (u besoek dus nie die skool om 'n vorm af te haal nie); u kan ook vanaf 1 Februarie 'n epos stuur om die vorms aan te vra (asb. nie vooraf nie).  The enrolment forms for the 2022 group will ONLY be available electronically; you will find it on our web from 1 February 2021 or you can send an email to request the forms (only from the 1st of February please and not beforehand).  (2023 se aansoek datum sal later bekend gemaak word - gebore 2017) 

Kontak ons gerus vir verdere navrae by admin@eversdalpp.co.za.

Vriendelike Graad R-groete 

Skoolhoof en Personeel

Eversdal Pre-Primary Image
Eversdal Pre-Primary Close