Eversdal Pre-Primary Contact Number
021 919 3213
Eversdal Pre-Primary Email Address
admin@eversdalpp.co.za
Welcome to img_library/
Eversdal Pre-Primary Icon

Welcome to the Eversdal Pre-Primary School Website

We want to give our learners the opportunity to develop vital life skills. The departmental program is followed, which includes creative, cognitive musical, motion and perceptual activities. We have aftercare facilities available for those who need these services. Please note that we only offer Grade R (5, turning 6 in the year with us).

INSKRYWINGS: 2020 Applications (born 2014) open on 1 FEBRUARY 2019 at 08:00. Vorms is slegs by die skool beskikbaar vanaf 1 Feb om 08:00 en nie vooraf of op ons web nie.  Aansoeke moet asb. tuis of by die werk ingevul word.  Stuur weer terug via epos of faks, of laai weer af by ons. (2021 Aansoeke open op 3 Feb 2020 - gebore 2015) 

Kontak ons gerus vir verdere navrae by admin@eversdalpp.co.za.

 Vriendelike Graad R-groete 

Skoolhoof en Personeel

Eversdal Pre-Primary Image
Eversdal Pre-Primary Close